D.M.B. Promet Beograd
Adresa:
Stopićeva ulica 2, 11070Beograd

Telefon:
069 203 6665 - Komercijala

E-mail:
prodaja@dmbpromet.rs

D.M.B. Promet Novi Sad
Adresa:
Doža Đerđa 6, 21000 Novi Sad

Telefon:
+381 (21) 4746-777 - Komercijala

E-mail:
officens@dmbpromet.rs

D.M.B. Promet Čačak
Telefon:
+381 64 124-74-89

Radno vreme:
Radnim danima 08-16h

Podaci:
Matični broj: 06034063
PIB: 101669444

Tekući računi:
Raiffeisen Bank: 265-1100310005567-32
OTP Banka: 275-10220934382-77

Stupite u kontakt