REKLAMACIJA USLED TRANSPORTNOG OŠTEĆENJA

 

Ova vrsta reklamacija važi samo u slučaju da je prodavac isporučio robu.

Obaveza kupca je da reklamaciju prijavi najkasnije 24h od trenutka prijema robe, u suprotnom smatraće se da je roba oštećena na drugom mestu.

Roba mora biti upakovana u originalnom pakovanju i ne otvarana.

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisano zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni, a koji nisu propisano zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja, kako ambalaže tako i samog proizvoda, u toku transporta neće biti preuzeti od strane D.M.B. PROMET-a već će biti vraćene pošiljaocu o njegovom trošku. D.M.B. PROMET DOO ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

TROŠKOVE NASTALE TRANSPORTOM PROIZVODA DO LOKACIJE NAŠEG SERVISA KAO I PONOVNO SLANJE POPRAVLJENOG ILI ZAMENJENOG ARTIKLA NA ADRESU KUPCA, SNOSI PRODAVAC.
 

REKLAMACIIJE USLED NEISPRAVNOG PROIZVODA

 

Obaveza kupca je da reklamaciju izvrši najkasnije mesec dana od trenutka preuzimanja robe.

Reklamacije za inkjet kertridže će biti prihvaćene samo dok važi rok upotrebe.

Da bi reklamacija bila primljena neophodno je ispuniti sledeće uslove:

  1.    Proizvod mora da ima originalno pakovanje (NEOŠTEĆENU ambalažu)
  2.    Deklaraciju uvoznika (opciono) i kontrolnu nalepnicu (slika 1 i 2)
  3.    Serijski broj kertridža se mora poklapati sa serijskim brojem na kutiji (slika 3 i 4)
    3.1    U slučaju mastila, datum sa kutije se mora poklapati sa datumom na mastilu (slika 5)
  4.    Kupac je dužan da dostavi reklamacioni list (Reklamacioni list DMB) i kopiju računa prema kome je roba isporučena
  5.    Test strane „Supplies status“ i „Usage page“ (slika 6 i 7)

Usled fizičkog oštećenja, proizvod neće biti prihvaćen na reklamaciju

Za ostale neispravnosti proizvod se šalje u servis, gde će se ustanoviti vrsta kvara

Reklamacije utvrđuje isključivo naš servis, u suprotnom reklamacija neće biti prihvaćena.

U slučaju da servis D.M.B. PROMET-a utvrdi da  je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi (transport od adrese kupca do našeg servisa i ponovno slanje proizvoda na adresu kupca). Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

Od korisnika se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.) Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom uređaja će se otklanjati isključivo na teret kupca po važećem cenovniku servisnih usluga.

Ukoliko je proizvod kertridž, meri se težina kertridža i proverava da li odgovara proizvođačkoj deklaraciji.

D.M.B. PROMET DOO je dužan da u roku od 30 dana donese odluku o ishodu reklamacionog zauhteva kupca.

 

REKLAMACIJE USLED NEISPORUČENOG PROIZVODA

Kupac je dužan da u roku od 24h prijavi nedostatak robe.

U slučaju neisporučenog proizvoda kupac je dužan da telefonskim putem, faksom ili putem elektronske pošte obavesti dobavljača.

Ukoliko je proizvod naručen, isti će mu biti isporučen u najkraćem roku.

 

REKLAMACIJE USLED POGREŠNE PORUDŽBINE

Poručivanje se vrši isključivo na osnovu šifre proizvoda, stoga reklamamcije usled pogrešne porudžbine neće biti prihvaćene.

 

Ukoliko imate dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju!
 

Vaš D.M.B. PrometSlika 1
Slika 1 (Deklaracija uvoznika)
 
 
 

Slika 2
Slika 2 (Kontrolna nalepnica)


Slika 3
Slika 3.1
Slika 3 (Serijski broj kertridža na samom kertridžu)


Slika 4
Slika 4 (Serijski broj kertridža na kutiji)


Slika 5
Slika 5.1
Slika 5 (Datum na kutiji i mastilu)


Slika 6
Slika 6 (Test strane „Supplies status“)


Slika 7
Slika 7 (Test strane „Usage page“)